RIGHT TO INFORMATION

 • Feature Posted On: जानेवारी 02, 2020 03:14 AM

  दोषी अधिकार्‍यांना दंडाची व्यवस्था

  महितीचा अधिकार कायदा योग्य प्रकारे लागू करण्यासाठी, अधिकारी आणि प्राधिकार्यारनी त्याचे पालन प्रामाणिकपणे कराव

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 27, 2019 02:26 AM

  लोक प्राधिकार्‍यांची जबाबदारी 

           माहितीचा अधिकार कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार सर्व नागरिकांना मा हितीचा अधिकार आहे. १. प्रत्येक लोक प

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 26, 2019 01:08 AM

  केद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना

  १. केंद्र सरकार राजपत्रात अधिसूचना काढून केद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना करते. जो अशा अधिकारांचा वापर आणि अशा कृत

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 23, 2019 06:53 AM

  माहिती उघड करण्यातील सूट - भाग ३

  हे माहीत असू द्या  . नागरिकाला योग्य प्रकारे अर्ज तयार करण्यासाठी आणि तो दाखल करण्यासाठी अधिकार्यााकडूनयोग्य म

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 23, 2019 06:48 AM

  माहिती उघड करण्यातील सूट - भाग २

  हे माहीत असू द्या  . बँकेच्या वतीने दिलेल्या कर्जाविषयी माहिती दिली जाऊ शकत नाही.  . जिथे आधीपासूनच गोपनीयता आह

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 23, 2019 06:44 AM

  माहिती उघड करण्यातील सूट - भाग १

  ज्या विभागाची माहिती द्यायला मनाई करण्यात आली आहे. त्याचा उल्लेख या अधिनियमतील कलम ८ मध्ये करण्यात आला आहे. अर्था

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 23, 2019 06:31 AM

  असा करावा अर्ज - भाग ३

  अपीलासाठी निर्धारित शुल्क  केंद्र सरकारच्या संस्थाबाबत अपील दाखल करण्यासाठी कोणतेही शुल्क निर्धारित करण्या

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 23, 2019 06:25 AM

  असा करावा अर्ज - भाग २

  दरिद्रय रेषेखालील जीवन जगणार्यां साठी सूट   या कायद्यातील कलम ७ (५) नुसार दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणार्यां ना

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 23, 2019 06:19 AM

  असा करावा अर्ज - भाग १

  अर्ज करणे ही एक कला आहे कारण अर्ज करण्याची पद्धत योग्य नसेल, तर तक्रार योग्य असूनही योग्य कारवाई होत नाही. अर्ज करण

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 23, 2019 05:41 AM

  थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन

              थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशनलाच तिसर्याप पक्षाशी संबंधित माहिती म्हंटले जाते. थर्ड पार्टी इन्फॉर्मे

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 11, 2019 03:05 AM

  माहिती मिळविण्याची तरतूद

    नागरिकांचे अर्ज स्वीकारणे आणि त्यांना माहिती मिळवून देण्यासाठी कायद्यात योग्य प्रकारे व्यवस्था करण्यात आली

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 10, 2019 06:53 AM

  महितीअधिकार अधींनीयमांतर्गत येणार्‍या संस्था

  सर्वोच्च न्यायालयच्या, उच्च न्यायालय, संसद, सरकारी संस्था तसेच सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार्‍या संस्था यांचाकड

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 10, 2019 06:43 AM

  माहितीचे स्वरूप

  माहितीचे स्वरूप विविधांगी असून अश्र्थ ही वेगवेगळे आहेत. या कायद्यानुसार महितीचा नेमका अर्थ काय आहे, याची माहिती

  Read More
 • Feature Posted On: डिसेंबर 10, 2019 05:59 AM

  महितीचा अधिकार - १

  कोणत्याही अधिकार्‍याच्या नियंत्रणात असलेली माहिती मिळवण्यासाठी माहिती मिळवण्यासाठी एक अधिकार म्हणून महितीच

  Read More