ठळक बातम्या शनिच्या अवकृपेपासून वाचण्यासाठी पिंपळवृक्षाखाली दिवा लावा!.    |     सूर्य देव कुंभात प्रवेश करेल, या राशींसाठी धन लाभाचे योग.    |     Magh Maas : पुण्य कमविण्यासाठी माघ महिन्याचे महत्त्व जाणून घ्या.    |     १०वी उत्तीर्णांसाठी संधी : लष्करात मेगा भरती.    |     पालकांनो इकडे लक्ष द्या, मुलांसाठी सॅनिटायझरचा वापर करताय !.    |    
बातम्या

असा करावा अर्ज - भाग २

पोस्ट :  डिसेंबर 23, 2019 06:25 PMदरिद्रय रेषेखालील जीवन जगणार्यां साठी सूट  
या कायद्यातील कलम ७ (५) नुसार दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणार्यां ना सूट देण्यात आली आहे. अर्जाची फी भरणे त्यांच्यासाठी आवश्यक नाही. पण त्यांना कागदपत्रे सादर करून आपल्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत माहिती अधिकारी / सहाय्यक माहिती अधिकारी यांना सांगणे आवश्यक असते. बी.पी.एल. राशन कार्डाची झेरॉक्स प्रत त्यांना अर्जासोबत जोडावी लागते. 
                     

                                                              तक्ता टी-४
                                  विविध राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातील फीस    
  
     राज्य                          अर्जाची फीस                      भरण्याची पद्धत
     अरुणाचल प्रदेश           टेंडर दस्तावेज/बोली/            ट्रेजरी चालान व्दारा-लेखा शिर्ष
                                      कोटेशन/व्यवसायिक           ००७० इतर प्रशासनिक प्रभार 
                                      निविदांसाठी रु.५००/- 
                                      इतरांसाठी रु.५०/- 
     आसाम                       रु.१०/-                               डी.डी/रोख/बँकर चेक/ट्रेझरी चालान
     बिहार                         रु.१०/-                               डी.डी/रोख/बँकर चेक/नॉनज्युडिशियल
                                                                              स्टॅम्प
     चंदीगढ                       रु.१०/-                               डी.डी/रोख/बँकर चेक/ट्रेझरी चालान 
     दमन आणि दिव           रु.२५/-                               चालान फार्म
     दिल्ली                        रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक/पोस्टल ऑर्डर 
     गोवा                          रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक 
     आंध्र प्रदेश                  गावपातळी -शून्य                 डी.डी/रोख/बँकर चेक
                                     तालुका रु.५/- 
                                     इतर रु.१०/- 
     गुजरात                      रु.२०/-                                 डी.डी/रोख/बँकर चेक/नॉनज्युडिशियल
                                                                               स्टॅम्प/ पोस्टल ऑर्डर 
     हरियाणा                    रु.५०/-                                 रोख/ट्रेझरी चालान
     हिमाचल प्रदेश            रु.१०/-                                 ट्रेझरी चालान
     झारखंड                     रु.१०/-                                 डी.डी/रोख/बँकर चेक 
     केरळ                        रु.१०/-                                 डी.डी/रोख/बँकर/ट्रेझरी चालान/पे ऑर्डर/
                                                                              कोर्ट फी स्टॅम्प   
    मध्यप्रदेश                   रु.१०/-                                रोख/नॉनज्युडिशियल स्टॅम्प 
    महाराष्ट्र                     रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक/मनि ऑर्डर
    माणिपूर                     रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक/पोस्टल ऑर्डर 
    मेघालय                      रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक/पोस्टल ऑर्डर 
    मिझोराम                    रु.१०/-                                रोख/ट्रेझरी चालान/ कोर्ट फी स्टॅम्प   
    नागालँड                     रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक 
   ओरिसा                       रु.१०/-                                रोख/कोर्ट फी स्टॅम्प/ट्रेझरी चालान
   पँडेचेरी                        रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक/पोस्टल ऑर्डर 
   राजस्थान                    रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक 
   तमिळनाडू                   रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक 
   पंजाब                         रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक 
   कर्नाटक                      रु.१०/-                                डी.डी/रोख/बँकर चेक/ पोस्टल ऑर्डर 
   सिक्किम                    रु.१०/-                                 बँक रिसिट 
   त्रिपुरा                         रु.१०/-                                रोख
   उत्तर प्रदेश                 रु.१०/-                                 डी.डी/रोख/बँकर चेक 
   उत्तराखंड                   रु.१०/-                                 डी.डी/रोख/बँकर चेक 
   प.बंगाल                     रु.१०/-                                 कोर्ट फी स्टॅम्प 

. अधिक महितीसाठी राज्यांच्या वेबसाईट पहाव्यात. 


अतिरिक्त शुल्क 
मागणी करण्यात आलेल्या माहितीत दस्ताऐवजाच्या प्रतिलिपी, नमुने, सीडी/ फ्लपी, व्हिडिओ यांचा समावेश असेल, तर त्यासाठी अतिरिक्त फिस घेतली जाते. केंद्र सरकारने याबाबतही आपले दर निश्चित ठरविले आहेत. 
ए-४, ए-३ आकारातील दस्तवेज                           रु. २/- प्रति पान
मोठ्या आकारातील दस्तावेज                             वास्तविक मूल्य 
सीडी/फ्लॉपी                                                    रु. ५०/- प्रत्येकी 
नमूना/मोडेल                                                   वास्तविक मूल्य 
    कलम ७ (५) : जिथे आवश्यक त्या माहितीपर्यंत मुद्रित अथवा एखाद्या इलेट्रोनिक्स स्वरुपात उपलब्ध करून दिली जाते. तिथे अर्जदाराला उपकलम (६) च्या अधीन राहून विहित करण्यात आलेले शुल्क भरावे लागते. 
   परंतु कलम ६ मधील उपकलम (१) आणि कलम ७ मधील उपकलम (१) आणि (५) च्या आधीन राहून विहित फिस संयुक्तिक राहते आणि दारिद्रयरेषेखालील असलेल्या लोकांची फिस सरकारकडून भरली जाते आणि त्यांना काहीही फीस भरावी लागत नाही. 
   (६) उपकलम (५) मधील एखादी गोष्ट असेल, जिथे एखादा लोकाधिकारी उपकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वेळेच्या मर्यादेचे पालन करण्यात अपयशी झाला असेल, तर तिथे माहितीची मागणी करणार्याल व्यक्तीला कोणतेही शुल्क न घेता माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागते.

                                                          तक्ता टी-५  
                           राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातील अतिरिक्त शुल्क

राज्य                       ए-४/ए-३     मोठ्या आकारातील    सी.डी./फ्लॉपी          नमूना किवा मॉडेल
अरुणाचल प्रदेश         रु.५/-                     -                         -                    वास्तविक शुल्क
असाम                      रु.२/-        वास्तविक शुल्क         रु.५०/-                    वास्तविक शुल्क 
बिहार                       रु.२/-        उप                           रु.५०/-                    वास्तविक शुल्क
चंदिगढ                     रु.२/-        उप                           रु.५०/-                    वास्तविक शुल्क  
दमन आणि दिव         रु.२/-        उप                           रु.५०/- रु.१००/-        उप  
दिल्ली                       रु.२/-        उप                            रु.५०/-                   उप 
गोवा                         रु.२/-        उप                            रु.५०/-                   उप 
गुजरात                     रु.२/-        उप                            रु.५०/-                   उप 
हरियाणा                   रु.१०/-       उप                            रु.५०/- रु.१००/-        -
हिमाचल प्रदेश           रु.१०/-       रु.२०/-                       रु.५०/- रु.१००/-         -
झारखंड                    रु.२/-         वास्तविक शुल्क          रु.५०/-                   उप
केरळ                       रु.२/-         उप                            रु.५०/-                   उप 
मध्य प्रदेश                रु.२/-         उप                            रु.५०/-                   उप 
महाराष्ट्र                   रु.२/-         उप                            रु.५०/-                   उप 
मणिपूर                    रु.२/-         उप                            रु.५०/- रु.१००/-       उप 
मेघालय                   रु.२/-         उप                             रु.५०/-                    -
मझोराम                  रु.२/-          उप                            रु.५०/-                   उप
नागालँड                  रु.२/-          उप                             रु.५०/-                  उप 
ओरिसा                   रु.२/-          उप                             रु.५०/-                     -
हिमाचल प्रदेश          रु.१०/-        उप                             सीडी रु.५०/-          योग्य शुल्क
पोंडेचेरी                   रु.२/-          उप                             रु.५०/-                  उप
राजस्थान                रु.२/-           उप                             रु.५०/-                  उप 
सिक्किम                 रु.१०/-         उप                             वास्तविक किमत   निर्धारित प्रकार
पंजाब                     रु.१०/-          -                                  -                         -
आंध्र प्रदेश               रु.२/-            -                                फ्लॉपी रु.५०/- 
                                                                                 सी.डी रु.१००/-
                                                                                 डीव्हीडी रु.२००/-           - 
कर्नाटक                  रु.२/-            -                               रु.५०/-                        -
तमिळनाडू               रु.२/-          उप                              रु.५०/-                   वास्तविक लागत 
त्रिपुरा                     रु.२/-           उप                             रु.५०/-                   उप 
उत्तर प्रदेश             रु.२/-           उप                              रु.५०/-                  उप
उत्तराखंड               रु.२/-           उप                              रु.५०/-                  उप 
प.बंगाल                 रु.२/-            उप                              रु.५०/-                 उप 

. अधिक महितीसाठी राज्याच्या वेबसाईड पहाव्यात. 


                                                              तक्ता टी-६
                                 अभिलेख परीक्षणासाठी ठराविक शुल्क

राज्य                                 निरीक्षण शुल्क 
असाम                       पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिंनिटांसाठी रु. ५/- 
दमन आणि दिव          गेल्या १० वर्षातील अभिलेखासाठी रु.१००/- प्रती तास १० वर्षा पूर्वीच्या प्रत्येक 
                                वर्षासाठी रोज रु.२५/- 
दिल्ली                       पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/- 
गोवा                         पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक ६० मिनिटांसाठी रु. १०/-
हरियाणा                    पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. १०/-
हिमाचल प्रदेश            प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु.१०/- 
केरळ                        पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक ३० मिनिटांसाठी रु. १०/-
मेघालय                    पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/-  
महाराष्ट्र                   पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/- 
मध्य प्रदेश                पहिला तास रु.५०/-,  नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. २५/-
नागालँड                    पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक तासासाठी रु. ५/-
ओरिसा                     पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/-  
राजस्थान                 पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/-
सिक्किम                  पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/-
तमिळनाडू                 पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/- 
त्रिपुरा                       पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/-
उत्तराखंड                 पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/- 
प. बंगाल                  प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु.५/- 
बिहार                       पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/- 
छत्तीसगढ                पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/- 
गुजरात                    पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक ३० मिनिटांसाठी रु. २०/-
झारखंड                    पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक ३० मिनिटांसाठी रु. ५/-
आंध्र प्रदेश                 पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/-  
कर्नाटक                   पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक ३० मिनिटांसाठी रु. २०/-
मणिपूर                    पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/- 
मिझोराम                 पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक ६० मिनिटांसाठी रु. ५/- 
पोंडेचेरी                    पहिला तास निशुल्क, नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु. ५/- 
उत्तर प्रदेश               पहिला तास रु.१०/- नंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु.५/-