ठळक बातम्या शनिच्या अवकृपेपासून वाचण्यासाठी पिंपळवृक्षाखाली दिवा लावा!.    |     सूर्य देव कुंभात प्रवेश करेल, या राशींसाठी धन लाभाचे योग.    |     Magh Maas : पुण्य कमविण्यासाठी माघ महिन्याचे महत्त्व जाणून घ्या.    |     १०वी उत्तीर्णांसाठी संधी : लष्करात मेगा भरती.    |     पालकांनो इकडे लक्ष द्या, मुलांसाठी सॅनिटायझरचा वापर करताय !.    |    

खुश कावळा

Mumbai:एक इट नावाचे खेडे होते. त्या खेड्यात सर्व लोक गुण्यागोविंदाने राहत असे. त्या ...

व्यसने आपल्याला नव्हे, आपणच व्यसनांना धरून ठेवतो

Mumbai:आपल्या व्यक्तिमत्त्वातून वाईट गोष्टी काढून जीवनाचे नंदनवन बनवणे अगदी सोप ...

शब्दाची किंमत म्हणजेच आपली स्वतःची किंमत!

Mumbai:आपल्या जीवनात वेळेला खूप महत्व आहे. वेळेचा उपयोग एखादा मनुष्य कशा रीतीने कर ...

हुषार वानर

Mumbai:एका‍गावात समुद्रकिनार्‍याजवळ जांभळाचे झाड होते. त्या झाडावर रक्तमुख नां ...

गुरु दक्षिणा,

Mumbai:फार पूर्वी ‘भागवनगर’ नावाचे एक छोटे खेडे होते. या खेड्यात एक झोपडीत एक गर ...

शापित राजपुत्र

Mumbai:विजय नगरीत एक राजा राज्य करीत होता. त्याला मूलबाळ नव्हते. त्याने पुष्कळ जप-त ...

देव कसा दिसतो ?

Mumbai:लहानगा माधव प्राथमिक शाळेत शिकत होता. एके दिवशी शाळेत वर्गशिक्षिकेने मुलां ...

त्यात अशक्य काय आहे?

Mumbai:बादशहा, दरबारी मंडळी आणि बिरबल असे सर्व लोक एकदा यमुनेचया वाळवंटात फिरायला  ...

जे भाग्यात असते तेच लाभते

Mumbai:एका गावात सोमिलक नावाचा कष्टाळू कोष्टी होता. तो तलम कापड विणण्यात पटाईत होत ...

स्वत:चा नाश

Mumbai:एक तरुण माणूस फार छान्दिष्ट व उधळ्या होता. त्याने आपली सगळी मिळकत दारू, जुगा ...