ठळक बातम्या घरामध्ये नेहमी राहील धन-धान्य, फक्त लक्षात ठेवा या गोष्टी.    |     तुम्ही तुमचे काम ओझे समजून केले तर….    |     लक्ष्मी पूजन करण्याची योग्य पद्धत व नियम.    |     जीवनातील मोठ-मोठया समस्यांचे समाधान.    |     राजकुमारीने संन्यासी पतीला समजावून सांगितले वैराग्याचे महत्व.    |    
आणखी कुणी र्हयालय का?

आणखी कुणी र्हयालय का?

खटार्‍याचा प्रवास

खटार्‍याचा प्रवास

गजाननाला साकडं घालूया. . .

Mumbai:गण्या : मन्या तुमचे वाडीत सार्वजनिक गणपती आणताय, आसं आयकलं. संत्या : खरं की क ...

वडाच्या पारावार

Mumbai:  मंदी म्हंजे काय रं मन्या ?   संत्या     : मंदी म्हंजे काय रं मन्या ...

वडाच्या पारावार

Mumbai:गण्या : संत्या आज पारावार यायला एवढा उशीर का ? मन्या : असा सुतकी चेहरा का तुझा ...

मला बी यात्रेला येऊ द्या की !

Mumbai:संत्या : काठी न घोंगड घेऊ द्या की रं, मला बी यात्रेला येव द्या की ! गण्या : आऱ सं ...

निष्ठा की व्यवहार?

Mumbai:    गण्या : लय वाईट दिस आले बगा. मण्या : अरे यालाच तर अच्छे दिन म्हणत्यात.  ...

वडाच्या पारावार

Mumbai:संत्या -: गण्या चल लवकर गण्या -: आर थांब अस काय वाघ मग लागल्यागत...... संत्या -: चल ...

वडाच्या पारावार

Mumbai:गण्या -: संत्या आर परत आल कीरे मोदी सरकार संत्या -: व्हय बघूया आता काय करत्यात ...

गुंडांच सरकार

Mumbai:संत्या -: आर गण्या चल लवकर पारावार  गण्या -: थांब की एवडी काय घाई हाय संत्या -:  ...

वडाच्या पारावर

Mumbai:संत्या -: अरे आज लवकर माझ्या आदी आलासा की  मण्या -: कामं आटपली म्हणल लवकर जावं ...

वडाच्या पारावर

Mumbai:संत्या -:    गण्या जेवण झाल ना चल मग  गण्या -:    थांब जरासं यवडी कसली  ...